Gasilska intervencija zagotovo prinaša številne nevarnosti. Med gašenjem se gasilci srečujejo z vsem mogočim. Ravno zato je še toliko pomembneje na kar se da učinkovit način preprečiti nastanek specifičnih nevarnosti, na primer povratni ogenj, požarni preskok, vžig plinov. Seveda je potrebno poskrbeti tudi za odstranjevanje drugih nevarnosti. Če na primer gori v kuhinjskem prostoru, gasilci lahko naletijo na nevarne snovi, kot so čistila, plinske bombe.

Pogosta nevarnost, ki jo lahko vključuje prav vsaka gasilska intervencija, je tudi povratni ogenj. Ta lahko povzroči zelo hude poškodbe in celo smrt oseb zaradi naglega širjenja plamenov in plinov. S sprotnim prezračevanjem lahko najučinkoviteje preprečimo tovrstni pojav.

Požarni preskok in vžig plinov

Poleg omenjenega povratnega ognja gasilska intervencija prinaša še dve hujši nevarnosti. To sta požarni preskok in vžig plinov. Prvi pojav je nevaren, ker lahko gasilcem zapre pot oziroma morebitne izhode. Požarni preskok pa se najučinkoviteje preprečuje že med potekom gašenja. Gasilci namreč sproti ohlajajo površine. Požarni preskok torej ni mogoč na ohlajenih površinah in na ohlajenih predmetih. Posledično se močno zmanjša tudi nevarnost za gasilce.

Neredko gasilska intervencija vključuje tudi vžige plinov. Takšen pojav je še posebej nevaren, saj lahko povzroči zelo hude poškodbe, ne nazadnje celo smrt. Vžig plinov pa se najučinkoviteje preprečuje s prezračevanjem prostorov oziroma objekta. Prav tako se temu lahko izognemo, če je elektrika v objektu odklopljena.

Vodja gasilske intervencije mora dobro poznati svoje moštvo

Da je gasilska intervencija dovolj učinkovita in uspešna, je seveda ne nazadnje odvisno tudi od tega, kako dobro vodja intervencije pozna svoje moštvo. Praviloma ga mora seveda poznati zelo dobro. To namreč zagotavlja optimalno dobro delovanje enote, obenem pa minimalno verjetnost napak ter poškodb.

Seveda je pomembna tudi pravilna uporaba ter izraba gasilske opreme in sredstev, ki so gasilcem na voljo pri intervenciji. Skupina za napad ali pa pregledovanje je navadno sestavljena iz dveh do treh gasilcev. Eden  od teh mora biti vodja skupine.